Program Adı  İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Program Türü  Genel
Program Süresi  4 Yıl
Öğrenim Türü  NÖ
Puan Türü  Dil
Öğrenim Dili  İngilizce
Kontenjan  70
Hazırlık Durumu  1 Yıl Zorunlu Hazırlık

 

Staj Durumu  Yok
Taban Puanı   352,61787
En Düşük Başarı Sıralaması  29.249
Programa Kabul Koşulları

 Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Bk. 28 Öğretim dili İngilizce'dir. 

 

Programa Özel Koşullar  
Burs Olanakları  
Programa Özel Materyal Bilgileri  
Program Kazanımları  Mezunlar, Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları, Yabancı dil bilgisi gerektiren branşlarda özellikle dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Ayrıca Almanca, İngilizce, Fransızca ile ilgili diğer alanlarda iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde akademisyenlik ve okutmanlık yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları  240 AKTS
Yerleşke Bilgileri  Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1 Eylül Yerleşkesi, Merkez/UŞAK 

 

Çift Anadal Durumu  Yok
Yan Dal Durumu  
Yok