İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI
BİRİNCİ SINIF NÖ

Ders Adı ÖĞRETİM
ÜYESİ
TARİH SAAT YER GÖZETMEN
Almanca I
(Zorunlu)
Dr. Öğr. Üyesi
Yüksel Ersan
29.11.2021 09.00 – 10.00 205 -
İngilizce
Okuma I
Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
29.11.2021 11.30 – 13.00 205 -
Mitoloji Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
30.11.2021 10.00 – 11.30 205 -
İngilizce
Yazma I
Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
01.12.2021 11.30 – 13.00 205 -
Almanca I
(Seçmeli)
Dr. Öğr. Üyesi
Yüksel Ersan
02.12.2021 10.00 – 11.30 205 -
İngilizce
Dilbilgisi I
Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
03.12.2021 10.00 – 11.30 205 -
Kariyer
Planlama
Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
01.12.2021 09.00 – 10.00 201
Türk Dili I
(Şube 1)
Dr. Muammer
Öztürk
27.11.2021 (Grup 1) 11:30
- 12:00
(Grup 2) 12:30
- 13:00
Sınavlar
https://uzem.
usak.edu.tr/d
uyuru/6101
adresinde
belirtilen
grup / gün
ve saatlerde
çevrimiçi
(online)
olarak
https://udks
.usak.edu.tr
sitesi
üzerinden
yapılacaktır.
-
Temel Bilgi
Teknolojileri I
Dr. Sevil ORHAN
ÖZEN
27.11.2021 10:30 - 11:00 -
Atatürk İlke ve
İnkılap Tarihi I
(Şube 4)
Öğr. Gör. Murat
Soysal
27.11.2021 (Grup 1) 08:30
- 09:00
(Grup 2) 09:30
- 10:00
-


İKİNCİ SINIF NÖ

Ders Adı ÖĞRETİM
ÜYESİ
TARİH SAAT YER GÖZETMEN
Edebiyat Kavram
ve Akımları I
Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
29.11.2021 10.00 – 11.30 204-206 -
Almanca III Dr. Öğr. Üyesi
Yüksel Ersan
29.11.2021 13.00 – 14.30 205 -
Dilbilime Giriş I Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
30.11.2021 11.30 – 13.00 201-204 -
İngiliz Kültür
Tarihi I
Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
30.11.2021 13.00 – 14.30 205 -
İngiliz Edebiyat
Tarihi I
Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
01.12.2021 10.00 – 11.30 204 - 206 -
İngiliz Romanı I Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
01.12.2021 14.30 – 16.00 205 -
OSD 02.12.2021 13.00 (N.Ö)
17.00 (İ.Ö)
-


ÜÇÜNCÜ SINIF NÖ

Ders Adı ÖĞRETİM
ÜYESİ
TARİH SAAT YER GÖZETMEN
İngiliz Şiiri Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
29.11.2021 16.00 – 17.30 205 -
Edebiyat ve Dil
Öğretimi I
Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
30.11.2021 10.00 – 11.30 204-206 -
Uygulamalı
Dilbilim
Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
30.11.2021 16.00 – 17.30 205 -
İngiliz
Tiyatrosu I
Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
03.12.2021 09.00 – 10.00 205 -
Almanca V Dr. Öğr. Üyesi
Yüksel Ersan
03.12.2021 11.30 – 13.00 205 -
Çeviri I Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
01.12.2021 11.30 – 13.00 201
OSD 02.12.2021 15.00 (N.Ö)
19.00 (İ.Ö)
-


DÖRDÜNCÜ SINIF NÖ

Ders Adı ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT YER GÖZETMEN
İngiliz Tiyatrosu II Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
29.11.2021 10.00 – 11.30 Z02 -
Çeviri III Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
01.12.2021 10.00 – 11.30 Z02 -
İngiliz Romanı III Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziyaettin
Turan
02.12.2021 10.00 – 11.30 204 -
Dil Öğretim
Yöntemleri I
Prof. Dr. Murat
Hişmanoğlu
03.12.2021 10.00 – 11.30 Z02 -
Almanca VII Dr. Öğr. Üyesi
Yüksel Ersan
03.12.2021 13.00 - 14.30 205 -
Edebiyat Kuram ve
Eleştirisi I
Dr. Öğr. Üyesi
Raşit Çolak
30.11.2021 13.00 – 14.30 102

20 Kasım 2021