Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2547 sayılı kanun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 28.04.2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Anabilim Dalında henüz bir adet Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Anabilim Dalında öğrenci alımı başlamadığından eğitim öğretim faaliyetleri yapılmamaktadır. Anabilim Dalının amacı Almanca Edebiyatlar (Alman, İsviçre, Avusturya) ve Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, kültürleri alanında dilbilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda donanımlı uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda bu temel amacın yanında Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayarak çağdaş çözümler üretmektir. Anabilim Dalının eğitim dili Almancadır. Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmamıştır.

Vizyon / Misyon:

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının vizyonu, üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla çoğulcu ve katılımcı demokrasi ortamı içinde öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu en üst düzeye çıkararak, Uşak Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını ulusal ve uluslararası denkleri içinde saygın ve önde gelen bir konuma çıkarmaktır.
Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında, dil ve edebiyatı ilişkili oldukları alanlarla birlikte evrensel bir yaklaşımla incelemek; Türkiye’nin AB üyelik sürecini de gözeterek her düzeyde özgüvenli, üretken, alanında yetkin, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl ve karşılaştırmalı üstünlük anlayışıyla ülkenin ilerlemesine katkı sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Mezunların Çalışma Alanları:

Mezunlar, Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları, Almanca bilgisi gerektiren branşlarda özellikle bankacılık, basın yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Ayrıca Almanca ve Almanya ile ilgili diğer alanlarda iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde akademisyenlik ve okutmanlık yapabilirler.


Oluşturma: 01 Mart 2018