Fransız Dili ve Edebiyatı

Vizyon:

Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizi, bilimsel düşünce ve kültürel birikim rehberliğinde donanımlı bir şekilde hayata hazırlamak sahip olduğu bilimsel birikim ve deneyimle, ulusal ve uluslar arası düzeyde saygınlığı olan, eğitim-öğretim süreci içinde üreteceği bilgi ve kazandıracağı geniş bakış açısıyla bilim dünyasına olduğu kadar, ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak bir akademik birim olmaktır.

Misyon:

Bölümüz öncelikle günümüz dünyasının gerektirdiği belirli donanımlara sahip, ulusal değerlere karşı saygılı, kişisel değer yargılarına karşı hoşgörülü, üretken, yaratıcı, yeniliklere açık, araştırma ve pratik çözümler sunma kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Oluşturma: 01 Mart 2018