2018-2019 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Ersan'dır.

2019-2020 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin Turan'dır.

2020-2021 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Prof.Dr. Murat Hişmanoğlu'dur.

2021-2022 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Ersan'dır.

2022-2023 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziyaettin Turan'dır.

2023-2024 Akademik yılında bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanı Araş. Gör. Dr. Sadenur Doğan Aslantatar'dır.


Oluşturma: 06 Eylül 2018