Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Amaç:

Bölümün amaçları arasında Batı dilleri, edebiyatları ve kültürlerinin araştırılarak tanıtılması vardır. Bu amaçla Batı dünyasının yazınsal eserleri, akımları ve kuramları yakından incelenmekle birlikte, klasik filoloji kalıplarından çıkarak dili bütün bileşenleriyle kapsamlı bir şekilde ele almak hedeflenmektedir. Kitle iletişimi, yazınsal dil çözümlemesi, dilbilim, çeviri, dil-kültür ilişkisi, eleştiri kuramları ve kültürel çalışmaları da içeren bir program amaçlanmaktadır. Almanca, İngilizce, Fransızca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda donanımlı uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda bu temel amacın yanında Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayarak çağdaş çözümler üretmektir. Öğrencilere kapsamlı, karşılaştırmalı, analitik ve eleştirel düşünebilme yetilerinin kazandırılması ve onların her şeyden önce sorgulayabilen bireyler olarak topluma kazandırılmasına önem vermekteyiz.Aklın ve evrensel değerlerin ışığında bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi paylaşmak.

Vizyon: 

Evrensel nitelikte araştırmaları artırıp yaygınlaştırarak bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmemize katkı sağlamak; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, bilime inanan, toplumsal değerlere saygılı, özgüveni olan, yaratıcı ve akılcı düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek; gerek nitelik gerekse nicelik açısından Yabancı Diller alanında Anadolu’daki önemli merkezlerden biri hâline gelmek; bilimi halkın istifadesine sunarak üniversite ile toplumun el ele verip birlikte yükselmesini temin etmek.

Misyon:

Bilimsel araştırma,  yayın ve eğitim-öğretim alanlarında uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmak, ulaşılacak bilimsel düzeyin sürekliliği ve yaygınlaştırılması için çaba harcamak; araştıran, değerlendiren, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneğine sahip, ufku geniş, sosyal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek; bu niteliklere sahip bireyler arasından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkacak sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri hem öğrencilerimizin hem de şehrimizin hizmetine sunabilmek için ortak etkinlikler düzenlemek; şehrimizin ve bölgemizin sosyal ve teknolojik ihtiyacına cevap verebilmek için üniversite - halk ve üniversite - sanayi işbirliğini sağlamak; ulusal ve uluslararası bilgi şölenleri, sempozyumlar düzenleyerek hem bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak hem de bu gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşmak; öğrencilerimizin araştırma ve eğitim - öğretim ortamını artırmak için çaba harcarken bir yandan da sosyal, kültürel, sportif ve eğlence ihtiyaçlarına cevap verecek olanakları seferber etmek misyonumuzdur.

Mezunlar:

Mezunlar, Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları, Yabancı dil bilgisi gerektiren branşlarda özellikle dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Ayrıca Almanca, İngilizce, Fransızca ile ilgili diğer alanlarda iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde akademisyenlik ve okutmanlık yapabilirler.